Tuesday, 29 July 2014

Kata kerja

 
                 Kata kerja 1                                   Kata kerja 2                           Kata kerja 3

Thursday, 17 April 2014

Trigeonometri


Misalkan pernyataan berikut:
Cari semua nilai x bagi sin x = 0.6428 dalam julat 90 < x < 360.
Bincang apakah perbezaan jika julat yang diberi adalah
-90 < x < -360.
Penyelesaian:
Sin 40o = 0.6428, oleh kerana x berada antara 90o dan 360o, maka x berada dalam sukuan kedua kerana dalam sukuan kedua nilai sudut sin positif.
Oleh itu nilai x ialah 180o -40o = 140o.

Jika julat diberi ialah -90o < x < -360o, maka nilai x ialah -180 + (-40o )= -220o.

Contoh jalan kerja :

Selain nilai x = -220 yang berada dalam sukuan kedua, nilai x bagi sudut negatif yang satu lagi ialah -320 iaitu berada dalam sukuan pertama seperti ditunjukkan dalam gambarajah di bawah.


Wednesday, 19 February 2014

PEMULIHAN KHAS: 亦艺库

PEMULIHAN KHAS: 亦艺库: 1.  玫瑰花制作法

                                                  2.  花朵的别样钩法教程
                                               
                                                  3. 钩针艺术----“立体玫瑰”详细图解

                                                  4. 漂亮的钩针“饰品”----看一眼就喜欢了

                                                  5. 钩针编织----一朵花的教程

                                                  6. 收集是花样模式----美丽的花儿

                                                  7. 收藏----不同编织方法的领口
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...