Saturday, 27 October 2012

Kelas Pemulihan KhasKelas pemulihan khas SJK( c ) Malim pada masa kini sedang dikendalikan oleh Pn. Chu Ju Aik yang mana merupakan guru pemulihan. Melalui bimbingan dan bantuan semua warga sekolah, kelas pemulihan berjaya di laksanakan sepenuhnya. Beberapa transformasi telah berlaku sepanjang penubuhan kelas ini. Semoga dengan kewujudan Kelas Pemulihan ini, keciciran pelajar dan masalah penguasaan kemahiran 3M dapat dibendung.

 

Ini adalah suasana bilik pemulihan khas SJK ( C ) Malim.


 Murid-murid berasa seronok belajar dalam kelas pemulihan khas yang dikendalikan oleh Pn. Chu Ju Aik.  MATLAMAT
“ MEMASTIKAN SEMUA MURID BEBAS DARI MASALAH PENGUASAAN KEMAHIRAN 3M DAN SETERUSNYA MEMBENDUNG KECICIRAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA“
OBJEKTIF
“ Memastikan masalah   penguasaan kemahiran 3M dikalangan
murid tahap satu (Tahun dua dan Tahun Tiga) dapat di atasi sebelum murid beralih ke tahap dua.”
VISI
“Ke arah membina Modal Insan Yang Celik 3M”
MISI
“ Memulihkan murid-murid yang bermasalah dalam penguasaan kemahiran 3M
melalui pelbagai kaedah dan alternatif berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara.”
Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
Flower Icons

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...