Thursday, 17 April 2014

Trigeonometri


Misalkan pernyataan berikut:
Cari semua nilai x bagi sin x = 0.6428 dalam julat 90 < x < 360.
Bincang apakah perbezaan jika julat yang diberi adalah
-90 < x < -360.
Penyelesaian:
Sin 40o = 0.6428, oleh kerana x berada antara 90o dan 360o, maka x berada dalam sukuan kedua kerana dalam sukuan kedua nilai sudut sin positif.
Oleh itu nilai x ialah 180o -40o = 140o.

Jika julat diberi ialah -90o < x < -360o, maka nilai x ialah -180 + (-40o )= -220o.

Contoh jalan kerja :

Selain nilai x = -220 yang berada dalam sukuan kedua, nilai x bagi sudut negatif yang satu lagi ialah -320 iaitu berada dalam sukuan pertama seperti ditunjukkan dalam gambarajah di bawah.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...