Sunday, 30 December 2012

DOWNLOAD | Buku Panduan dan Pengoperasian Program LINUS

Buku Panduan dan Pengoperasian Program LINUS penting untuk rujukan guru LINUS dan juga guru Pemulihan sebagai panduan dalam mentadbir dan melaksanakan program LINUS. 
Antara isi kandungan buku ini ialah:
Latarbelakang program LINUS
Peranan FasiLINUS, guru LINUS, guru Pemulihan
Dokumentasi (Fail yang perlu disediakan)
Jawatan kuasa
Carta Alir
Contoh borang dan laporan 
 

(Klik untuk muat turun)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...